Της ελιάς το φύλλο κι αν χαθεί, πάλι θε να ξαναβρεθεί!